Varhaiskasvatussuunnitelma

Kaikissa Norlandia Päiväkodeissa toimitaan pienryhmäpedagogiikkaa käyttäen, jotta lasten osallisuus ja yksilöllinen kohtaaminen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Meille on tärkeää, että lapsi saa itse tutkia, kokeilla ja ihmetellä.

Varhaiskasvatussuunnitelmamme

Kaikissa Norlandia Päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa (2018) sekä kunkin toimintakunnan omaa paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa yhdistyvät lapsen, vanhempien ja päiväkodin näkemykset.

Meille Norlandia Päiväkodeissa on tärkeää, että toimimme lasten ja perheiden kanssa yksilöllisesti ja sensitiivisesti. Huomioimme lasten yksilölliset tarpeet ja suunnittelemme toimintaa lasten osallisuus huomioiden. Vastaamme lasten aloitteisiin ja havainnoimme tarkasti lasten leikkejä ja toimintaa. Tärkeää on, että kaikilla lapsilla on turvallinen olo ja että he kokevat olevansa tärkeitä kavereita ja oman ryhmänsä jäseniä. Lasten sitoutuminen ja kiinnostus leikkiin ja toimintoihin on meille tärkeää.

Keskittymme positiiviseen pedagogiikkaan kasvattaen ja opettaen lasta korostamalla lapsen onnistumisia ja vahvuuksia. Positiivisuuteen keskittymällä lapsen käsitys itsestään innokkaana ja taitavana oppijana lisääntyy. Pienetkin onnistumiset tuntuvat tärkeiltä, kun niille yhdessä nostetaan peukkuja ja iloitaan.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Vahvistamme lapsen ajattelun ja oppimisen taitoja. Käytämme päiväkodeissamme tieto- ja viestintätekniikkaa oppisen tukena. Muodostamme lapselle kuvaa omaan elämäänsä osallistuvana ja vaikuttavana yksilönä. Kuuntelemme lasten mielipiteitä ja huolehdimme, että kaikki saavat kokemuksen omaan ryhmäänsä kuulumisesta. Harjoittelemme yhdessä kaunista vuorovaikutusta muiden lasten ja aikuisten kanssa. Pikkuhiljaa opettelemme huolehtimaan myös omista tavaroistamme ja arjen puuhista turvallisen aikuisen avustaessa lähellä.

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet – kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn – kuuluvat eri muodoissaan kaikkien päiväkotiemme arkeen.